Den största händelsen i Komlösas historia torde vara Bränntorvsbrytningen på Landtmossen under 1:a världskriget. Om denna har vi byggt upp ett museum med en 20 meter lång modellbana med landtmossen i ena ändan – Linbanan – och Fristads stationssamhälle i den andra ändan. Vi har bärgat ett torvverk ur mossen i Smålands Taberg, vi har letat upp och köpt världens enda bevarade Varrantlok, vilket är just det som gick på Landtmossen. Vi har byggt en smalspårig järnväg på 1 km längd där vi kör med flera torvlok och vagnar, men även med en hästdragen spårvagn.

 

Öppet efter bokning på tel.

 070 634 22 33 | 033 26 50 56

Bränntorvsmuseet i Komlösa Backa 513 96 FRISTAD